A szeretet terében…

Nem ismerek annál tisztább, és szentebb helyet, mint amit együtt képezünk le, amikor öszejövünk dolgozni a Térben. A közös szándék, hogy segítsünk, és biztos tudása annak, hogy vezetnek minket, megengedi, hogy teljesen elengedjük személyiségünket. A megjelenő érzések, az érintések előhívják a szeretetet. Az igazságok kimondásából oldások születnek, évtizedes fájdalmak tűnnek el a semmiben.
A szeretet vezeti a Teret, és benne minket, téged és engem. Nincs szükség másra csak megengedésre ahhoz, hogy bennünk a csoda megszülethessen. Itt, ebben a Térben nincs más, csak a jelen. A pillanat nagysága és ereje, mely legyőzi a múltat, és a jövőtől való félelmet. A pillanatban másként láthatsz mindent, és ez a másként látás gyógyít meg tulajdonképpen. Másként látod önmagadat, helyzetedet, a többieket, és történeteidet. Ez a más, ez az új nézőpont megváltást hoz neked. Megértheted análkül, hogy bárki elmegyarázná, hogy mi a történetek lényege. Megláthatod az igazságot egyetlen pillanatra, és ez a meglátás megváltoztat mindent. Az igazság meglátása után már nem lehetsz többé ugyanaz az ember.
Kicsinységedből nagyság válik, erőtlenségedből erő lesz. Megoldások születnek, valami elindul, új életre kel…
A szeretettel megszentelt Térben megpihenhetsz. Nem szükségesek a szerepek, nem kell megfelelned. Te, te lehetsz. Úgy ahogy vagy, olyannak amilyen éppen vagy. Nincsenek elvárások, nincsenek kötelezettségek, csak lehetőségek. Lehetőség a pillanatok, az érzések megélésére, kifejezésére, a többiek segítésére, megértésre, összefogásra, továbblépésre, és elsősorban az egymás elfogadására, szeretetére.
…és amikor kilépsz a Térből a megtapasztalt érzéseket magaddal viheted, a szívedben megőrizheted. A mindennapokban emlékezhetsz, és készülhetsz a következő belépésre.
Minden alkalommal amikor belépsz az Együtt Szeretetteljes Terébe, belépsz önmagad belső szentélyébe, egy lépéssel közelebb kerülsz a Lelkedhez.
Végtelen szeretettel tartjuk nektek a Teret, és ahogy eddig is, ezután is várunk benneteket Személyes Élet-Tér-Rendezés, Családállítás programunkon havonta 2 szombaton.
Gyere, és tapasztald meg! Ha már ismered, gyere, és éld meg újra!
Adj teret a benned lévő szeretetnek, mert ez az egyetlen, ami segíthet, neked, és a többi embernek.
Váradi Andrea és Dömötör Aletta

Családállítás

A Családállítás a legeredményesebb módszerek egyike, mert tisztán, őszintén mutatja meg a Tér azt az igazságot, ami életünket, családunkat működteti. Ennél fogva fájdalmas is lehet az állítás megélése, mert olyan dolgok kerülhetnek felszínre, amelyekről fogalmunk sem volt előtte. Hazugságok, összefonódások, kitagadások, harag, gyűlölet, meg nem értés egymás felé, és ami a legnehezebb, amikor a titkok kiderülnek. A titokkal szembe nézni, meglátni, hogy mekkora az ereje, nem egyszerű feladat az állítást kérőnek.

Az állítás ideje alatt megélt érzések, érzelmek mélyre hatnak, és olyan blokkokat oldanak ki, ami enélkül talán sosem történhetne meg. A családállítás segítségével, a Térben megjelenő igazsággal együtt lehetünk azok, akinek valójában születtünk. A Térben láthatjuk meg a valódi igazságot családunkat illetően, itt mutatkozik meg, hogy milyen sorsot szántak nekünk, milyen potenciálokkal születtünk. A segítők tisztán tükrözik a családtagokat, és olyan mondatok hangzanak el, melyek az adott rendszerben mindennaposak, megszokottak. Nyíltan jelenik meg az egyet nem értés, a düh, harag. Ez a nyíltság, őszinteség teremt lehetőséget a változásra. Az őszinte érzések, érzelmek feloldásra várnak. Senki nem azért haragszik a másikra, mert jó haragudni… pusztán azért mert valami fáj neki, és fájdalmát ezzel az érzéssel vetíti ki a másikra.

A Térben van lehetőség a változtatásra, feloldásra. Az állítás vezetője oldásokkal, oldó mondatokkal segít feloldani a negatív érzéseket, és elmozdulni az együttműködés, megbékélés, szeretet irányába. Az oldásokban fellelhető válaszok megértést eredményeznek, és spontán oldják fel a feszültségeket. A megfelelő időben kimondva az igazságot, megváltozik minden, és visszaigazodik az egész rendszer a helyére.

Generációkon keresztül nem változott semmi, és most vannak olyan emberek, akik rendet szeretnének az életükben. A családállítás azoknak való, akik akarnak tenni a változásért, képesek szembenézni még ha fájdalmas is, és tenni tudnak azért a mindennapokban, hogy a valós változás otthon, a családban is megtörténhessen.

Mert nem elég eljönni egy állításra, és a saját témát megdolgozni. Az állításban kapott képet haza kell magaddal vinni, és a valóságban is megtenni azt, amit a Térben a segítők megtettek helyettünk. Szembesülni kell, és szembesíteni, még ha fáj is, mert látható eredmény csak a tudatos munkából születik.

Sokan vannak, akik évek óta járnak vissza időközönként segítőnek, hogy a kapott szerepeken keresztül felismerhessék, hogy mi az aktuális teendőjük az életükben. A Tér menedéket nyújt mindannyiunknak, egy olyan hely, ahol a legfájdalmasabb érzéseinket élhetjük meg, a legnagyobb szeretettel körülvéve. Ezért járunk Családállításra, ezért vagyunk családállítók, ezért szeretjük ezt a módszert, ezért szeretnénk megtanítani, és odaadni minél több embernek.

A Tér Végtelen szeretetében bármit meg lehet engedni, meg lehet élni, oda adhatod magadat úgy, ahogy vagy. Kérheted, könyöröghetsz, hogy oldozzon fel, adjon kegyelmet… megtörténik.

Mert az történik, amit szeretnél, és úgy történik, hogy neked a legjobb legyen. Bölcsesség és szeretet találkozik jókor, jó helyen. Talán ez a lényege…

Várunk szeretettel a Térben: Váradi Andrea és Dömötör Aletta

Személyes Élet-Tér-Elemzés-Rendezés, Családállítás.

A Családállítás szellemi alapjait megtartva továbbléptünk, és a Teret kinyitottuk új megélési lehetőségekre, tapasztalásokra. Mostantól a klasszikus Családállítási témákon túl, lehetőség van Személyes Élet-Tér Rendezésre is, ami új dimenziókat nyit meg számunkra a Térben.

Az élettér minden ami, aki te vagy. Te a családodban, a szerepeidben, önmagadban, mostani, és előző életeidben. Az élettér a Lélek tere, ami tartalmaz minden információt, és megoldási lehetőséget, amire ebben az életedben szükséged lehet. Ebben a térben benne vagy te, az életfeladat, sorsfeladatod, és az út, amin keresztül elérheted. Személyiség, és Lélek részeid egységes egésze, egy helyen.  

Ahhoz, hogy az életteredet elemezni, és értelmezni tudjuk, hogy megláthassuk a megoldásokat az aktuális szándékodnak megfelelően, a Morfogenetikus teret kell leképezzük, hasonló képen mint Családállításon. Ez a tér annyiban más, hogy a szándéknak megfelelően időtől független, így nem szűkítjük be aktuális élethelyzetre, családra, konkrét kérdésre, hanem a szándék megfogalmazásával kinyitjuk a teret, és befogadunk onnan minden információt, ami az adott ember életterét képezi le. Így komplex összefüggésrendszerek jelennek meg a térben, és ezek értelmezése, ennek megfelelően a tér energetikájának kiegyenlítése olyan válaszokat ad az adott embernek, ami ezidáig nem volt lehetséges. Egyszerre kapunk választ Szellemi, energetikai, Lelki, mentális, érzelmi szinten, sőt még a fizikai szinten is érezhetjük, a változást, változtatást, ami a szándéknak megfelelően megjelenik a térben.

A Lélek feladattal indul el az életbe, és szerencsés esetben úgy térhet vissza, hogy ezt a feladatot teljesítette. Életünk során a feladatot lépésenként tesszük meg, és ezeknek a lépéseknek is meg van a maga üteme. Különböző életszakaszaink vannak, melyek meghatároznak minket, életünket, és főként azt, hogy a feladatunkat beteljesítjük-e. Minden életszakaszra különböző érzelmi, és mentális állapot jellemző, így nem csoda, ha bizonyos gondolatok, érzelmek időnkét felerősödnek, ezzel akadályozva, vagy támogatva tovább lépésünket.

Ha ismerjük az életszakaszokhoz tartozó minőségeket, egyszerűen oldhatjuk meg azokat a feladatokat, melyek ránk várnak éppen. Felismerhetjük érzéseinket, megláthatjuk, hogy milyen aktuális gondolat minták alkotják meg belső, és külső értékrendünket, megláthatjuk, hogy mit szeretne megtapasztalni a bennünk élő Lélek, és mi az, amit a személyiségünk számára elérhetővé, megélhetővé tesz.

A csoport vezetője képes olvasni, értelmezni a térben megjelenő energiákat, tudja, ismeri az életszakaszokra jellemző kihívásokat, ajándékokat, és ennek megfelelően helyre állítja, kiegyenlíti, rendezi a teret. Ha szükséges, oldásokkal, gyógyító mondatokkal oldja a térben megjelenő feszültségeket, mozgatással modellezi a térben megjelenő rendezetlenséget, majd az újonnan felálló rendet. A téma hozó, aki kérte a Személyes élettér rendezést, életében először tapasztalhatja meg, hogy milyen érzés azon a ponton állni önmagában, ahol most neki tartania kell éppen. Helyére kerül, így képessé válik aktuális életfeladatinak ellátására, megélésére. Jól lehet, a térben nincs idő, de életünket a Földön éljük, itt fontos az idő egysége is számunkra. Fontos, hogy a különböző életesemények, megélések, megértések, elengedések a megfelelő időben történjenek meg. Ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen állhass, jelenleg még segítség kell, olyan ember, aki egyszerre képes érzékelni a Teret, és összeköti azt az idővel. Segítséget ad ahhoz, hogy megérkezhess a saját életedbe, a saját helyedre, és megismerhesd, és teljesíthesd azt az életfeladatot, amit számodra jelöltek ki. Olyan ez, mint amikor pályaválasztási tanácsadásra megyünk, csak itt a Lélek minőségnek megfelelően kapunk válaszokat arra, hogy merre érdemes tovább lépni, mit érdemes, és mit nem érdemes csinálni. Válaszokat kapunk a bennünk lévő összes kérdésre úgy, hogy hangosan nem kellett kimondanunk, nem kellett még megfogalmaznunk sem.

Egyetlen dolog szükséges: Pontos szándék meghatározás, hogy mi az, amit szeretnénk, milyen belső minőségekkel szeretnénk megismerkedni, megtapasztalni, megélni. A szándék megfogalmazása után minden spontán módon megtörténik, képet kapunk arról a helyzetről, ami a jelenleg van, majd a csoportvezető segítségével kialakul a szándéknak megfelelő új Rend, ami már független a megélt történetektől, családi mintáktól, és már sokkal inkább az állíttató saját belső világáról, aspektusairól szól. Belülről-kifelé építkezve haladunk, belső Rendet teremtve hagyjuk, engedjük, hogy a körülöttünk lévő világban is megjelenjen, tükröződjön ez a Rend.

Egység szemléletben dolgozunk, így a fogantatás előtti időkből indulva, a Leszületésen keresztül, az élet utat bejárva, megtapasztalva, a tudatos Felszületéssel ér véget egy élet. Ezek a fő szakaszok, melyek kisebb szakaszokra bomlanak, majd újra összeolvadnak, egységessé válnak. Ez a kibomlás, és újra eggyé olvadás maga az életünk, az életünk fonala. Ennek mentén élünk, tapasztalunk, és ennek harmonikus vagy diszharmonikus állapotnak köszönhetően vagyunk elégedettek, vagy elégedetlenek sorsunkkal, életünkkel.

A személyes élettér elemzéssel, rendezéssel segíteni, támogatni szeretnénk az egyéni belső folyamatokat, és lehetővé tenni ezzel az Önmegvalósítást, a saját elrendelt út bejárását, a tudatos, boldog életet.

A családállításhoz hasonló módon csoportban dolgozunk, és a csoport vezetője vezeti a folyamatokat. A jelen lévő segítők, egyéni megéléseikkel, tapasztalásaikkal segítik, támogatják a folyamatot, a csoport vezetőjével együttműködnek, hogy az állíttató szándéka megvalósulhasson, belső világában, életében az új Rend felállhasson, megvalósulhasson.

Amennyiben úgy érzed, hogy számodra egy új nézőpont, tapasztalás szükséges a tovább lépéshez, gyere és ismerd meg Személyes életteredet, tegyünk benne Rendet!

Időpontokat itt találod: https://talentumok.com/csaladallitas-szemelyes-elet-ter-rendezes-idopontok/

Helyszín: Feelwell centrum, 3. kerület Laktanya utca 4. 4. emelet

A program Házirendje megegyezik a Családállítás házirendjével, amit itt olvashatsz: https://talentumok.com/csaladallitas-szemelyes-elet-ter-rendezes/a-csaladallitas-hazi-rendje/

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amit az alábbi elérhetőségeken tehetsz meg:

Telefon: 06-20-410-05-07, e mail: infovaradiandi@gmail.com

Várunk szeretettel a Térben: Váradi Andrea és Dömötör Aletta

Családállítás után…Tér képzés a Léleknek.

Családállítással kezdődött…

Amikor még azért jöttek az emberek a Térbe, hogy megláthassák a családban lévő kötelékeket, a sok-sok bennük felmerülő kérdésre választ, megoldást reméltek. A mező, a tér segített. Megmutatta az összefüggéseket, segítette és támogatta a kibéküléseket, rendezte a családokban meglévő rendezetlenségeket. Az állíttatók, és a segítők is mély megértéseket, és valódi válaszokat kaptak az együtt töltött időben. Dolgoztunk… átadtuk magunkat az érzéseknek, és ennek megfelelően a Tér vezetett bennünket. Hagytuk, hogy vezessen, hagytuk, hogy megtörténjen.

Sokszor nem is tudtuk pontosan, hogy merre is megyünk előre… mert nem lehetett látni, sőt még érezni sem. Mégis mentünk, haladtunk oda, ahova a Lélek vezetett minket.

Családi Lélek… aztán valami sokkal több lett. Kitágult minden, és egy teljesen új minőség született. Ebben az új minőségeben sokkal többet lehetett látni, érezni, tapasztalni, kérdés nélküli válaszok születtek.

Misztérium… a Leszületés Misztériuma. Amiben megélhetjük, és közvetlenül megtapasztalhatjuk, hogy mi is a csoda… az, hogy sosem, egyetlen másodpercre sem vagy egyedül, és hogy az Egység ott van mindenhol körülötted. Az iker történetek, melyek nem véletlenek, nem százalékos arányban képződő véletlenek, hanem egyértelmű az, hogy csak így történhetett. Csak így kezdődhetett el az élet… EGYÜTT… mert minden a Mindenségben az együttben születik meg, egyedülben nem történik semmi sem, mert az egyedül, az terméketlen. Újra és újra megéltük, átéltük, és ezáltal egyre jobban megértettük. Mindent. Magunkat, a lényeget, a világunkat az embereket. A kérdéseket. Válaszok születtek. Olyan válaszok, olyan kérdésekre, amit nem is mi tettünk fel.

Itt, talán ezekben a pillanatokban kerültünk először igazán közel a Tér Misztériumához, és a Lélekhez. Ahhoz a minőséghez, amitől emberré lesz az ember… mert igen van olyan is, akinek nincs Lelke…vagyis neki nincs kapcsolata a saját Lelkével. Mert odaadta, eladta, elcserélte. Lemondott róla, hogy egyéleti ember mivoltában boldog lehessen. Láttuk, megértettük, elfogadtuk, hogy igen, ilyen is van.

Lélek…Mi a Lélek? 

“Talán a  nagy egész egyetlen parányi része. Rész, és egész egyszerre. A végtelen idők lenyomata, emléke. Tapasztalások, bölcsességek ismerője.  A mindent tudó része az embernek. Az emlékeink őre.

A Lélek az a valami, aminek egyértelműen érezhető a hiánya, vagy jelenléte. Vele, általa mássá lesz az ember. Amikor jelen van, kitágul minden, amikor nem érzed jelenlétét, szinte elveszel a semmiben.  Feloldódsz, eltűnsz, valami megszűnik benned…

Érzetek, érzések, megértések, felismerések, tapasztalások, találkozások. Szeretet, szerelem, kiteljesedések. Kreativitás, erő, felszabaduló energia. Alázat, szolgálat, kegyelem.

A Mindenség szívdobbanása benned. A szívedben. Amikor érzed, hogy áramlik, lüktet, az élet. 

A mindennapok csodálatos pillanatai, meglátni egymást a másik szemében. Felfedezések, megismerések. Kapcsolódások.

A Lélek az a valami, amiért érdemes élni, amiért érdemes akár mindent odaadni, tanulni, fejlődni, tapasztalni. Ha kell meghajolni, elengedni, megbocsátani. 

A Lélekkel való találkozás az a pillanat, amire mindig emlékezni fogsz, és majd egyszer a távoli időben újra felismered, amikor éppen ott lesz veled.

A Lélek benned, és bennem a közös pont, amit felismerünk mindketten ugyanabban a másodpercben, és ha csak egyetlen pillanatra is, de emlékeztet mindkettőnket:

Az indulásra, az Otthonra, a feladatra amit mi vállaltunk el.

Mi a Lélek?

Az életet adó levegő az embernek, a földi létben.”

Családállítással kezdődött… Tér képzés lett belőle a Léleknek. 

Amikor a Lélek megjelenik a Térben, egyértelműségek történnek, és ennek köszönhetően spontán megoldódik minden. A Lélek ilyen…egyértelmű számára a SZERETET igazi, valódi jelenléte, és a szeretet valódi fényében megoldások, válaszok születnek, meggyógyul minden, és mindenki a Térben.

Ha Családállítást szeretnél, itt vagyunk, szeretettel várunk téged!

Tér képzés a Léleknek… csak nálunk, velünk együtt lehetséges…mert bejártuk azt az utat, ami a Lélekhez, a Lélek Terében végzett munkához elengedhetetlenül szükséges.Gyere, és mi megmutatjuk neked, oda vezetünk téged. Tapasztald meg, éld meg, és mond el mindenkinek, hogy IGEN, ez lehetséges!

Végtelen szeretettel: Váradi Andrea és Dömötör Aletta

Családállító=Tér képző a Léleknek.

www.talentumok.com

A családállítás nálunk ezt jelenti:

A családállítás a morfogentikus térben történik, komoly Szellemi szabályok, és Törvényszerűségek keretei között. Az Egység tudat, Egység szemlélet számunkra azt jelenti, hogy mindig-minden körülmények között betartjuk a Rendet a Térben, az állítások vezetése közben. Egységben gondolkozni, dolgozni azt jelenti, hogy elismerem a morfogenetikus Teret teljesnek, egésznek, én magam alárendelődök ennek a nagyságnak, és alázattal szolgálom, azt adom oda az embereknek, amit számomra megmutat. Nem gondolok bele többet, és nem veszek el belőle. Az Egység szemlélet csoportot feltételez, csoporttal dolgozunk a térben. Egyedül, magadban, az Én-ben nem tudod teljességében megélni az Egységet, szükséges valaki, akivel együtt emlékezhettek. A perifériára sodródott Én-nek szüksége van a segítségre, hogy valaki a kezét megfogja, és a középpont felé vissza vezesse.

Az állíttató szándékának megfelelően dolgozunk a Térben, a szándéka adja meg az irányt az állításhoz, a cél eléréséhez. Az állítást vezető alapfeltevés, hogy mindig van valaki, aki hiányzik az egészhez, Egységhez képest. Mi ezt a valakit keressük, ez az állítás lényege, hogy megtaláljuk a hiányzó láncszemet, és az állíttató újra megtapasztalhassa a teljességet, egységet. Ahhoz, hogy ez a felismerés, és találkozás, megélése létrejöhessen, megértés, elfogadás, megbocsátás, elengedés szükséges. Ahhoz, hogy ezek a fogalmak az állíttatóban újra életre kelhessenek, alázat, és tisztelet kell. Ezt az alázatot, és tiszteletet, az állítás vezetője, és a segítők mutatják meg munkájukkal a Térben. Azzal, ahogy részt vesznek a folyamatban, ahogy segítik egymást abban, hogy az állíttató számára a Csoda megszülethessen.

Amikor Egységről beszélünk, a Szeretetről beszélünk tulajdonképpen. A szeretetről, ami mindig ott áll mindenek felett. Az állítás vezetője az, aki minden résztvevőt erre emlékeztet, az ő dolga, és felelőssége, hogy az állításokban megmutassa a szeretet erejét, hatalmát, és támogassa az állíttatót abban, hogy az állítás végén ő is megélhesse a saját rendszerében azt a szeretetet, amit út közben elveszített. A szeretet hiányában élt élet kemény, nehéz, és sokszor értelmetlennek is tűnhet. Nekünk Családállítóknak abban kell segítséget nyújtanunk a hozzánk fordulóknak, hogy újra IGEN-t tudjanak mondani elveszített, megcsonkított önmagukra, és életükre. Ez nem felelősség számunkra, hanem annak lehetősége, hogy az önmagát elveszettnek, reménytelennek érző embert visszakísérjük a saját életébe, és saját helyére. Mindenkinek meg van a saját helye a Rendszerében, amit csak ő tölthet be. Nem vehetik el tőle, nem ruházhatnak mást fel vele. Amikor beállunk a saját helyünkre, elismernek minket, akkor megváltozik minden, értelmet nyer az élet. Elfogadva, elfoglalva helyet, megbékélés, nyugalom költözhet az életbe.

Minden rendszerben vannak megtagadott, kitagadott emberek. Olyan történetek, amelyek miatt a tettesek így vagy úgy, kirekesztődnek. A megtagadással keletkezik energetikai csomó a térben. Amikor megtaláljuk a hiányzó, megtagadott embereket, visszakapják helyüket, a csomó feloldódik, az energia kiegyenlítődik. A hely megadásával elismerést kap, visszanyeri méltóságát mindenki aki az adott rendszerhez tartozik. Azzal, hogy elismerik egy adott rendszerben a helyedet, azt a helyet ami csak téged illet meg, a méltóságodat nyered vissza tulajdonképpen. Méltó módon bánnak veled, úgy ahogy azt megérdemled. A helyünket senki más nem töltheti be, mert az mindig egyetlen embernek van kijelölve. Akik megtagadják valakinek a helyét, méltatlanul bánnak vele, megfosztják valamitől ami az övé lenne. Visszaadni valakinek a saját helyét, és ezen keresztül emberi méltóságát, elismerni, hogy oda tartozik, engedni ott lenni, vele kapcsolódni, a kapcsolódásban gyógyulni… ez a Családállítás lényege.

Amikor úgy érzed, hogy szeretnéd megtapasztalni mindezt, várunk szeretettel a Térben!

Család=Tér, amit közösen alkotunk meg.

MI Családállítóként sok-sok év tapasztalattal a hátunk mögött úgy látjuk, gondoljuk, és érezzük, hogy a Család=Tér, amit közösen alkotunk meg.

Túl azon, hogy mindenkinek meg van a családban a saját helye, és vannak alap dinamikák melyek mozgatják a tagokat, és ezzel együtt az egész rendszert, ma már egyértelműen látszik, hogy ez egyes ember, egyetlen ember megváltoztathat mindent. Egyetlen ember tudatos változása, keresése, megértése, elfogadása, megbocsátása, elengedése, együttérzése elég ahhoz, hogy a családban újra helyére kerüljön mindenki, és Rend legyen.

Ha van a családban egyetlen ember, akiben pislákol a Szeretet, az az egyetlen kicsi pislákoló lángocska elég ahhoz, hogy Fényt gyújtson.

Itt az ideje, hogy mindenki ráébredjen, hogy a saját felelőssége, hogy mit él meg. Saját érzéseitől, gondolataitól függ az, hogy milyennek látja a másikat, az adott családi rendszert. Igen tudom, vannak saját tapasztalatok is… ezeket vajon miért éltük meg? Mi dolgunk vele?

Aki a válaszokat önmagában keresi, válaszát egyszer csak megleli.

A Család, és benne a családtagok egy TÉR. Olyan Tér, amit mi magunk alkotunk meg, mi alakítjuk ki a jellemzőit. Minden egyes családtag hozzáad vagy elvesz belőle valamit, és ettől a Terünk folyamatosan változik. Áramlik, mozog minden. Az élet, az élet dolgai, és tapasztalásai mozgatnak minket, és mi a közös teret.

TE, aki most itt vagy velünk, állj meg egy pillanatra, és ismerd el, hogy gyógyulásra vágysz, szeretnéd újra megélni a családodban az alábbi minőségeket:

  • nyugalom
  • csend
  • együttműködés
  • együttérzés
  • szeretet

Ahhoz, hogy ezt újra megélhesd, meg kell tanulnod megváltoztatni, és megteremteni a Teret. Azt a teret, amibe a Lelked szívesen lépne be…igen, ő most távolabb lépett, mert nem tudtál együttműködni vele. Hívd vissza az életedbe, hidd el, hogy ettől fog megváltozni minden.

Nálunk megtanulhatod hogy kell Teret képezni a Léleknek, megtanulhatod a Rendet, ezzel újra a saját helyedre kerülhetsz, belső nyugalmat, kiegyensúlyozottságot élhetsz meg. S ha türelmes vagy egyszer csak megtapasztalhatod, hogy a családodban is változnak a többiek, megváltozik, meggyógyul a rendszer. Egyetlen ember kell… legyél TE!

Aki képes teret teremteni és fenntartani a Lelkének, a csoportja Lelkének, az nyugalomban, biztonságban, Egységben létezhet. Innen indulhat el, és ide visszatérhet. Ha itt sérülés van, akkor azonnal van lehetőség ennek rendbe tételére. Nincs szükség külső segítségre. Önmaga képes a probléma meglátására, érzékelésére és annak megoldására, rendbe tételére.

Aki képes Teret teremteni, az érzi a tér jellemzőit és azt is érzi, amikor a jellemzők valamelyike megváltozik. Látja, érzi, tudja amikor baj van. Mert ilyenkor a mezőt jellemző minőségek megváltoznak és ezen jellemzők változása, belső, érzelmi, testi állapotok változását okozza.

Aki képes Teret teremteni, az képes azon bármikor változtatni. A megváltozott, eltolódott energetikai teret, ki tudja egyenlíteni, fel tudja tölteni, a benne szereplőket a rend szerint képes összerendezni és ezzel a Tér egyensúlyát visszaállítani.

Aki képes teret teremteni, az képes a csoportját, családját együtt tartani, megóvni, megvédeni.

Aki képes teret teremteni, az képes önmaga és a többiek Lelkével kapcsolódni, így a Szellemi dimenziókra rálátni, a Mindenség igazsága szerint élni, a Szellemi törvényeket betartani.

Aki képes teret teremteni önmagának és másoknak, az képes valódi, igaz, szeretetben teljes életet élni.

Aki képes teret teremteni, az önmagát és a másikat a legnehezebb szituációkból is kisegítheti.

Aki képes teret teremteni, az életét a Mindenség igazsága szerint élheti.

Aki életét így élheti, az a Végtelen Szeretet minőségét megismerheti!

Korábbi gondolataink a Családállításról, mint módszerről: 

A család emberek közössége, Lelkek szövetsége egy életre, vagy talán többre. Emberek, saját érzésekkel, gondolatokkal, tapasztalatokkal, sokszor teljesen mások vagyunk mint családunk tagjai, mindenben különbözőek, de elvitathatatlan tény marad, hogy a vér összeköt minket. A vér, ami sokszor kötelez. Követel. Elvárják a családhoz tartozó emberek, hogy tartozzunk össze egy életre, tiszteljük, szeressük őket. Bármit is tettek, vagy tehetnek, azt hiszik, hogy a szövetségünk, a vérség elegendő ahhoz, hogy összetartson minket.

Ezzel az alap gondolatisággal kezdődött el a Családállítás, mint terápiás módszer tevékenysége. Innen indultunk el több, mint 30 éve…

“Bert Hellinger fedezte fel, hogy létezik egy közös családi lélek, egy olyan családi energiamező, amely meghatározóan irányítja az egyes emberek életét.
A családi lélekben /mezőben szigorú törvények uralkodnak. Ha megsérülnek, az generációkon keresztül negatív hatással van a családtagokra. A családi lélek megkezdi a kiegyenlítést, a jóvátételt. Működésbe lép a rendszer-lelkiismeret, például úgy, hogy a gyerek kezd el érthető ok nélkül rosszul élni, vagy valamilyen testi-lelki tünetet mutatni. Mivel az okok ilyenkor nem a saját élettörténetben vannak, mindaddig eredménytelenek maradhatnak a testi és lelki kezelések, amíg a rejtett dinamika napvilágra nem kerül és fel nem oldódik.

Nehéz sorshelyzeteink, problémáink tudatalattinkban rejtező gyökerei tehát a családunk történetéből olvashatóak ki a módszer segítségével.”

Forrás: csaladallitas.co.hu

Várunk szeretettel a Térben:

Váradi Andrea és Dömötör Aletta

 www.talentumok.com

Családállítás=Energiák a térben.

A családállítás, mint módszer, egy folyamatosan fejlődő és változó rendszer, ahogy változik a tudatosság, úgy változnak a módszerek, nyitottan és rugalmasan kell kezelnünk ezeket. Jó lenne, ha az átlagos tudatossági szint eljuthatna addig, hogy képesek vagyunk kilépni történeteinkből és szerepeinkből és felismernénk, ezek mögött az igazi lényeget: azt, hogy szeretni és tapasztalni jöttünk a földre, és a többi a szerepek, csak körítés mindehhez. Amikor képesek vagyunk kilépni ezekből a szerepekből és megélni azt akik valóban vagyunk, akkor beléphetünk egy biztonságos térbe, ahol energiából áll minden. Itt megélhetjük az energiák áramlását és táncát, és megérthetjük, a dolgok valódiságát. Ráébredünk az energia alaptermészetére, arra, hogy rend van a rendszerben és bármikor bármi is történik, maga a történet nem más, mint az energia kiegyenlítődése. Amikor ezt meglátjuk és megéljük, akkor eltűnnek a miértek és a kérdések megértéssé válnak.
Aki eljut addig, hogy családját képes energiákban látni, az olyan megértésre tehet szert, ami teljesen felszabadítja, szabad emberré lesz, aki bármit megtehet. Ha anyám a szeretet, és apám a biztonság és stabilitás érzése, akkor félelmek nélkül élhetek és kedvemre alkothatok, megvalósulhatok egy lehetőségekkel teli világban. Itt az idő, hogy
kilépjünk elménk fogságából, hogy lebontsuk az idő korlátait, és belépjünk egy szabad térbe.
Ha úgy érzed, hogy készen állsz erre, mi szeretettel várunk téged!